Kontakt

Fundacja „NIEPOKONANI”

55-040 Królikowice, ul. Orzechowa 2,

tel.: 697 537 690

info@fundacjaniepokonani.pl

KRS 0000504749,

REGON 022390248,

NIP 8961537550

Rachunki bankowe:

Bank Ochrony Środowiska: 45 1540 1030 2103 5238 8655 0001

Do wpłat z zagranicy:

SWIFT: EBOSPLPW; IBAN: PL 88 1540 1030 2103 5238 8655 0003