Jak wspomóc Fundację

1. Formy wsparcia

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie projektu poprzez:

 1. Przekazanie darowizny finansowej na remont i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb działalności, na zakup mebli, sprzętu i urządzeń specjalistycznych do terapii usprawniającej i rehabilitacji leczniczej, na zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania, niezbędnych do realizacji projektu.
 2. Przekazanie darowizn rzeczowych (np. w postaci towarów i materiałów budowlanych, mebli, sprzętu i urządzeń specjalistycznych do terapii usprawniającej i rehabilitacji leczniczej, urządzeń komputerowych i oprogramowania, niezbędnych do realizacji projektu).
 3. Wykonanie nieodpłatnych usług, które przyczynią się do realizacji projektu, lub będą stanowiły dla niego wsparcie ( np. wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych pomieszczeń, itp.).
 4. Zaproponowanie innego rodzaju współpracy.

Fundacja otwarta jest na wszystkie propozycje ze strony darczyńców. Wszelkie formy gratyfikacji w zamian za udzieloną pomoc mogą być omówione indywidualnie, aby móc najlepiej dostosować je do potrzeb i oczekiwań stron.

2. Korzyści dla sponsora

W zależności od zakresu udzielonego wsparcia proponujemy promocję Państwa firmy poprzez:

 1. Umieszczenie logo i nazwy Sponsora na stronie internetowej Fundacji (z możliwością przekierowania na stronę Sponsora), w zakładce Sponsorzy Fundacji,
 2. Umieszczenie logo i nazwy Sponsora w materiałach reklamowych i promocyjnych, z prawem do autoryzacji projektu graficznego;
 3. Eksponowanie logo lub reklam dostarczonych przez Sponsora na nośnikach wizualnych w miejscach, w których Fundacja będzie organizować kampanie, konferencje, spotkania;
 4. Zagwarantowanie prawa do użycia wypowiedzi i wizerunku Fundacji w zakresie wspieranego projektu, w Jego własnych działaniach marketingowych i promocyjnych na stronie internetowej Sponsora, w prasie, telewizji, radio, wewnętrznych plakatach i roszurach (wyłączność stanowić będą reklamy komercyjne, wymagające dodatkowych umów);
 5. Zagwarantowanie pierwszeństwa praw sponsorskich w realizowanych w przyszłości innych projektach Fundacji;
 6. Osobie fizycznej i osobie prawnej, w tym również osobie zagranicznej, która dokonała na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, wynoszącej równowartość 10 000,00 PLN Fundacja przyzna, tytuł Sponsora Fundacji;
 7. Przyznanie certyfikatu i dyplomu Sponsora Fundacji „NIEPOKONANI” oraz złożenie oficjalnych, pisemnych podziękowań przez Fundację.

Za stałe wsparcie finansowe długoterminowych projektów i programów realizowanych przez Fundację w ramach jej działań statutowych dla najhojniejszych i najbardziej znaczących dla Fundacji osób i sponsorów:
– przyznanie statuetki „NIEPOKONANI” jako najbardziej prestiżowa forma uhonorowania darczyńcy,
– tytuł Sponsora Strategicznego do wykorzystania na materiałach reklamowych i promocyjnych,
– umieszczenie logo Sponsora we wszystkich materiałach reklamowych Fundacji,
– umieszczenie informacji na głównej stronie internetowej fundacji z linkiem do strony sponsora,
– zagwarantowanie prawa do udziału merytorycznego i promocyjnego oraz wypowiedzi przedstawiciela Sponsora w działaniach promocyjnych Fundacji.

Zalety wsparcia projektu Fundacji:

 • Wzbogacenie Państwa firmy w charytatywny aspekt działalności;
 • Zwiększanie zaufania i prestiżu w oczach dotychczasowych klientów i partnerów biznesowych,
 • Umacnianie pozytywnego, przyjaznego wizerunku firmy Sponsora;
 • Szerokie propagowanie logo firmy Sponsora;
 • Poszerzenie udziału w prestiżowych i ważnych wydarzeniach, imprezach o charakterze ogólnym i lokalnym;
 • Niecodzienność działań firmowych Sponsora, pozostających w pamięci Pracowników i kluczowych klientów;
 • Poszerzenie kręgu odbiorców i partnerów biznesowych;
 • Niewymierna wdzięczność i uznanie ze strony organizatorów i uczestników projektu;
 • Otwartość serc, bezinteresowna przyjaźń odbiorców projektu: dzieci, młodzieży, „młodych dorosłych” oraz ich opiekunów,
 • Zyskanie uznania władz i społeczności lokalnej.

Dodatkowo darowizny do 6% dochodu podlegają odliczeniom podatkowym.

3. Obowiązki Fundacji wobec sponsora

 • Przedłożenie sprawozdania merytorycznego z działalności fundacji do 31 marca za rok poprzedni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>