Zarząd Fundacji

                        W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

 1)                     Alicja Bilińska – Prezes Fundacji,

2)                     Ewa Dąbrowska – Wiceprezes Fundacji

3)                     Michał Bondyra – Członek Zarządu Fundacji.